Jiang Taigong dự đoán số giải thưởng phòng trưng

Phân tích quả bóng đỏ số 0: Trong 50 số báo trước đây, 97 quả bóng đỏ số 0 đã được phát hành, trong đó số 33 ra số 12, số 24 ra số 11, số 12 ra số 10 và số Không. 03.06.18.27 đã ra 9, 8 trong số 21,30, 7 trong số 09 và 5 trên số 15. Trong 20 số báo trước, 46 quả bóng màu đỏ số 0 đã được mở. Trong số báo cuối cùng, 1 quả bóng màu đỏ số 0 được mở vào lúc 21:21. Xu hướng chung. Vấn đề này là lạc quan về sự bổ sung nhiệt, và 3 quả bóng là dự kiến ​​sẽ xuất hiện. Hãy chú ý đến quả bóng màu đỏ ở 12.30.333.
Phân tích 1 đường của Quả bóng đỏ: 91 Số quả bóng 1 Đường màu đỏ được mở trong 50 kỳ gần đây, trong đó 12 là 07, 19.22.31, 10 là 10, 9 là 10, 8 là 25 và 7 là 01.13.16, 28 là 28, 5 là 04. Trong 20 số báo danh gần đây nhất thì có 30 số nằm trong bóng đỏ 1 cách. Ở số trước có 2 bi đỏ 1 cách: 01.13. Xu hướng ở mức trung bình. Thời kỳ này được dự báo sẽ tiếp tục ấm. Chúng tôi lạc quan về việc mở một quả bóng màu đỏ, hãy tham khảo quả bóng màu đỏ 25.
Phân tích Quả bóng đỏ số 2: Trong 50 lần phát hành, 112 Quả bóng đỏ số 2 đã được rút ra, trong đó số 14 rút ra 15 lần, số 26 rút ra 14 lần, số 32 rút ra 12 lần Số 11.17 được rút ra 11 lần và số 23 được rút ra 11 lần. 10 lần, 9 lần vào ngày 05.20 và 7 lần vào ngày 02.08.29. Trong 20 số báo trước đây đã mở ra 44 Quả bóng đỏ số 2. Trong số báo gần đây nhất, 3 Quả bóng màu đỏ số 2 đã được phát hành: 05.26.29. Dự đoán sẽ có 2 quả bóng màu đỏ Hãy chú ý đến quả bóng màu đỏ 17,23.
Số 2022068 Phân tích tổng hợp về tỷ lệ 3: 1: 2 được khuyến nghị của bóng hai màu và bóng đỏ 012.
Phân tích kèo bóng rổ: Tỷ lệ 012 trên 50 số gần nhất là 16:15:19, tỷ lệ 012 trên 20 số cuối là 8: 6, số 0 cuối cùng là 015, số đề hiện tại là lưu ý 1 đến 01.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/xo-so//5084.html