Sodo66 khuyến nghị dữ liệu tham khảo của bóng đỏ

Xổ số bóng hai màu 202052 là: 07.24.27.29.3.31.32 + 15, bóng đỏ số 012 là 2: 2: 2: 2.
Phân tích quả bóng đỏ số 0: Trong 9 tuần qua, quả bóng đỏ số 0 thứ 5 đã 17 lần được đưa ra ngoài, trong đó quả bóng đỏ 03 được đưa ra 4 lần, quả bóng màu đỏ số 24 được đưa ra 3 lần, quả bóng đỏ bóng đã được đưa ra hai lần vào ngày 21.12.27 và bóng màu đỏ đã được đưa ra vào ngày 09.15. 30.333 được đưa ra 17 lần, bóng màu đỏ 09.15.3.33.3.06.18 đã không xuất hiện. Thứ 5 tuần trước có 3 số 0, tuần trước ra 2 số 0, dự báo số này sẽ hot, số 3 lạc quan, số tham chiếu là 12,18,33.
 
Phân tích quả bóng đỏ số 1: Trong 9 tuần qua, có 17 quả bóng màu đỏ từ 1 chiều vào thứ Năm, trong đó có 3 quả bóng màu đỏ vào ngày 07.10.13. , và Bóng đỏ 01.16.16.19.25.28.31 đã không xuất hiện. Thứ 5 tuần trước ra hết số 1 chiều nhé Thứ 5 tuần trước ra 2 số 1 chiều, dự đoán số 1 chiều sẽ hot trong số này.
 
Phân tích quả bóng đỏ số 2: Có 20 quả bóng màu đỏ vào thứ 5 số 2 trong 9 tuần qua, bao gồm 08 quả bóng màu đỏ, 14,23,32 quả bóng màu đỏ, 05,29 quả bóng màu đỏ, 11,26 quả bóng màu đỏ và không có quả bóng màu đỏ nào trong ngày 11,2 .02.17.20. 3 xuất hiện vào thứ 5 2 tuần trước và 2 2 mở tuần trước.
 
Phân tích số bi xanh: Số báo danh cuối cùng của giải bi xanh là 15, là con số 0 của bi xanh.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/xo-so//5051.html