sodo66-Tổng giá trị khoảng phân tích chẵn lẻ

Xu hướng hòa bình: Tổng các số trúng giải trong số gần nhất là 99 và tổng trung bình là 87,2. Mười số cuối cao hơn mức trung bình 6 lần và số cuối cao hơn trung bình. Tổng dự kiến ​​sẽ giảm trong giai đoạn hiện tại và tổng được đề xuất cho giai đoạn hiện tại là khoảng 84.

 
Phân tích khoảng thời gian: Khoảng thời gian của giai đoạn trước là 29 điểm, tăng 13 điểm so với giai đoạn 048. Khoảng thời gian của 5 giai đoạn gần đây là 18,21.26.16,29. Khoảng thời gian dự kiến ​​của giai đoạn này giảm 2 điểm và khoảng chú ý là khoảng 27 điểm.
 
Phân tích tỷ lệ chẵn lẻ: Tỷ lệ chẵn lẻ trong kỳ trước là 1: 4, tỷ lệ chẵn trong 5 kỳ gần đây là 2: 3.2: 3.3: 2.1: 4.1: 4, tổng tỷ lệ là 22:28 và tần suất chẵn số lượng cao. Tỷ lệ chẵn lẻ được khuyến nghị trong giai đoạn này là 2: 3.
 
5 trong 10 đầu số gần nhất xuất hiện từ 05 trở xuống, 05 đầu xuất hiện trên 05, đầu 06 trước đó, số này đề cập đến 03.
 
Trong 10 số báo gần đây nhất của Fengwei, 3 số xuất hiện ở 28 trở xuống, 7 số xuất hiện ở trên 28, số cuối cùng của Fengwei là 35, số báo này tham khảo: 30.
 
Phân tích xu hướng vùng lùi: Trong năm giai đoạn vừa qua, các nhóm mã vùng lùi tương đối hot. Vấn đề này dự kiến ​​sẽ bắt đầu nhóm nhỏ, hãy tham khảo số 0411 ở khu vực phía sau.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/xo-so//5035.html