sodo66-Sắp xếp ba số dự đoán giải thưởng


9 số cuối cùng được sắp xếp theo ba nhóm số được chọn và thống kê lặp lại.
 
Xu hướng mã kép là: 2-1-1-0-1-1-1-1-0, tổng cộng 8 được rút ra;
 
Xu hướng khoảng mã là: 0-1-1-1-0-0-0-1-1, tổng cộng 5 được mở;
 
Xu hướng của kích thước trung bình là: 1-1-1-2-2-2-2-1-2, tổng số 14 được rút ra;
 
Tỷ lệ của con số trong số này là 0: 0: 3.
 
Phân tích hàng trăm: 9 số cuối của dãy số hàng trăm: 6-0-4-0-8-9-7-6-9, tỷ lệ chẵn lẻ của giải số là 3: 6, tỷ lệ đường 012 là 6 : 2: 1, kích thước Tỷ lệ là 6: 3 và số tham chiếu cho số báo này là 048.
 
Phân tích 10: 10 số giải 9 gần đây nhất là: 2-6-1-9-9-5-6-5-9, tỷ lệ đường của giải số 012 là 5: 1: 3 và tỷ lệ kích thước là 7 : 2. Tỷ lệ chẵn lẻ là 6: 3, và số có mười chữ số 269 được quan tâm trong vấn đề này.
 
Phân tích đầu số: 9 số cuối của giải đơn là: 5-4-5-2-3-6-2-3-7, tỷ lệ đường của dãy số giải 012 là 3: 2: 4, và tỷ lệ kích thước là 4: 5. Tỷ lệ chẵn lẻ là 5: 4 và con số 389 là trọng tâm của vấn đề này.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/xo-so//5028.html