Số kiểm tra và giải thưởng: được khuyến nghị

Phân tích dãy số giải 0 ở khu vực phía trước: 3 dãy số giải 0 được ra trong đợt vừa qua là: 03.06.15, số lần xuất hiện của dãy số giải 0 trong 5 đợt gần đây là: 0.0. 11.2.3 và 44 số 0 đã được phát hành trong 30 đợt qua Đường số mở thưởng, trong đó 4 số mở thưởng 0, trong đó 4 số mở thưởng 0, trong đó 4 số mở thưởng 0 được mở, trong đó có 4 số mở thưởng 0 chiều, trong đó 4 số mở thưởng 0 số mở thưởng Đường, trong đó 4 số mở thưởng 0, trong đó 4 số mở thưởng 0, trong đó có 4 số mở thưởng 0 và 4 số mở thưởng 0 chiều.
Phân tích Giải thưởng Đường số 1 Quận Mặt trận: Đường số 1 trong số báo trước
Phân tích số giải thưởng 2 chiều ở khu vực phía trước: Số giải thưởng 2 chiều đã ra trong kỳ trước: 23 Số giải thưởng 2 chiều trong 5 đợt gần đây là: 2.1.2.2.2.1. 30 số cuối gồm 53 số mở thưởng hai chiều, trong đó 10 số là 02, 11 số là 6, 5 số là 17.20.35, 4 số là 05.26.29.32, 3 số là 23 và 23 số là 2,28 số là 2, 14 số là 14. Trong số báo này, nhiệt độ dự kiến ​​cho cả hai số giải thưởng đường. Mở một cái. Lưu ý rằng phạm vi cho cả hai số đường là 14.17.23.26.35, chọn 2 số đường: 14.
Phân tích tiếp theo: Trong kỳ trước, khu vực sau đã ra đầu số 03 + 08, là đầu số 0 chiều + đầu số 2 chiều. Trong 10 số báo trước, tỷ lệ khu vực tiếp theo của tuyến số 012 là 8: 8: 4. Trong đó, 4 số là 02, 2 số là 04:05, 1 số là 03:06 và 01:00 không có đầu số là 01: 07.09.11: 012. Vấn đề này là lạc quan về khu vực giảm vào giữa 02.03.05.07.09.111.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/tin-tuc//5089.html