Phân tích mã bình nóng lạnh của bóng hai màu Hà Nộ

1. Phân tích mã nguội.
Ở giai đoạn này, có 5 bi đỏ mã nguội có giá trị thiếu trên 9: 02.05.07.10.25 và các giá trị còn thiếu là: 11.15.14.13.17. Trong lần phát hành gần đây nhất đã phát hành 1 mã lạnh bóng đỏ, trong lần phát hành này mã lạnh dự kiến ​​sẽ không đóng băng, 2 mã lạnh dự kiến ​​sẽ phát hành, số tham chiếu: 05.25.
2. Phân tích mã nhiệt độ.
Hiện tại, giá trị còn thiếu giữa Pha 4 và Pha 9 là 11 bóng đỏ mã nhiệt độ: 01.03.03.15.19.21.24.26.29.32.333. Các giá trị còn thiếu là: 5.5.9.4.6.6.9.5.6.6.6.2.6.4. Hai quả bóng màu đỏ có mã nhiệt độ đã được mở trong số trước và một mã nhiệt độ đã được mở trong số này, số tham chiếu: 29.
3. Phân tích mã nóng.
Hiện tại có 17 bóng đỏ mã hot bị thiếu giá trị trong 3 kỳ: 04.06.08.09.112.13.14.17.22.23.22.222.28.30.31. Các giá trị còn thiếu là: Giai đoạn II.00.17.22.22.22.22.23.30.17.30.30.20.12.202.3
Nhìn chung, để ngăn chặn sự tan băng của các số ấm và lạnh, tổng giá trị thiếu sót dự kiến ​​sẽ tăng trong vấn đề này.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/tin-tuc//5083.html