Dự đoán số giải thưởng: giết vị trí năm thướDãy số giết đầu tiên: dãy số giải nhất trong các kỳ quay trước là 6. Giải nhất số 6 đã xuất hiện 633 lần trong lịch sử, sau 100 lần xuất hiện đầu tiên của dãy số 6 thì các số lần xuất hiện của các số 0-9 trong các lần tiếp theo. vấn đề theo thứ tự từ cao xuống thấp. Đó là: số 6 → 14 lần, 2, 3 → 13 lần, 4 → 12 lần, 0, 5, 9 → 10 lần, 7 → 7 lần, 8 → 6 lần, 1 → 5 lần.
 
Sau khi con số 6 đầu tiên được rút ra trong ba lần đầu tiên, con số tiếp theo sẽ là: 3-6-0, sẽ được rút ra trong: phần mã nóng, phần mã nóng, phần mã nóng và vị trí đầu tiên trong số này vấn đề dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong phần Mã nóng, không bao gồm 5 mã lạnh: 15789.
 
 
Con số giết thứ 2: con số thứ 2 trong kỳ phát hành gần nhất là 5. Trong lịch sử của người này, con số 5 đã ra 607 lần, sau khi con số 5 thứ hai xuất hiện trong 100 lần gần đây nhất thì con số 0-9 trong số tiếp theo là từ 0 đến 9. Các số từ cao đến thấp lần lượt là: 1 → 14 lần, 2 → 13 lần, 9 → 11 lần, 6, 8 → 10 lần, 3, 4, 7 → 9 lần, 0 → 8 lần, và 5 → 7 lần.
 
Khi vị trí thứ hai đã đặt 5 trong ba lần đầu tiên, số tiếp theo sẽ là 6 - 8 - 6. Số giải thưởng được phân bổ tại: phần mã số nóng, phần mã số nóng và phần mã số nóng. Trong số này, số thứ hai chỗ lạc quan về phần mã nóng Giải mã phần thưởng số, bỏ 5 số ở phần mã nguội: 03457.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/tin-tuc//5025.html