Sắp xếp ba giải thưởng dự đoán: phân tích lớ

Phân tích lớn, trung bình và nhỏ: Trong biểu đồ phân bố số từ 0-9 lựa chọn nhóm, có 8 số giải thưởng ở 10 số đầu tiên là số nhỏ (0-2 phân đoạn), 16 số giải thưởng ở số trung bình (3-6 phân đoạn ), và số lượng lớn. (Phần 7-9) Có 6 số giải thưởng, tất cả đều là giải thưởng vừa trong số trước, và số lượng người phản đối lớn đã trở nên nguội lạnh trong số này. Dự kiến ​​sẽ có không có số nào trong phân đoạn 7-9.
 
Phân tích quy mô và tính ngang bằng: Trong số 40 giải liên tiếp, có 14 số thuộc hai chuyên ngành và một chuyên ngành, 4 số hiện đang thiếu, 18 số hiện đang thiếu, 0 số hiện đang thiếu, 4 số đang thiếu, 2 số đang có. thiếu, Thiếu tất cả 4 tiết, thiếu 12 tiết, hiện thiếu 12 tiết. Tiết này lạc hai chính và một nhỏ; có 14 trường hợp hai lẻ và một chẵn, hiện thiếu 0 tiết, 7 lần đều. lẻ, thiếu 15 kỳ và chẵn 10 lần, thiếu 6 kỳ, hai chẵn và một lẻ 19 lần, thiếu 1 kỳ, dự đoán kỳ này sẽ xuất hiện cả chẵn.
 
Phân tích giá trị tổng: Trong 10 lần quay xổ số liên tiếp, giá trị tổng được rút ra: (11) → (12) → (13) → (10) → (10) → (11) → (20) → (20) → (15 ) → (14), tỷ lệ tăng và giảm của tổng giá trị là 5: 3: 2, tổng giá trị của giai đoạn trước nhỏ hơn 1 điểm và tổng giá trị của giai đoạn này dự kiến ​​sẽ lại giảm xuống, và tôi lạc quan về 8.

Tuyên bố bản quyền nội dung: Trừ khi có quy định khác, tất cả đều là các bài báo gốc trên trang web này.

In lại và ghi rõ nguồn:https://www.sodo666.vip//a/tin-tuc//5023.html